El patrimoni intangible: la reputació

Posted on Posted in blog

Una companyia que actua sense ètica pot guanyar diners a curt termini, però perdrà la confiança de les seves audiències i, en conseqüència, desapareixerà.

Moltes empreses han treballat i treballen la seva projecció externa emparant-se en els conceptes d’imatge, comunicació, relacions institucionals o marca. Però el canvi social i cultural de les nostres societats ha empoderat als públics d’interès de les empreses i institucions amb eines socials i tecnològiques que els permeten opinar públicament; són un altaveu capaç de construir o destruir la imatge externa de qualsevol companyia.

Treballar des del si de l’empresa la reputació, la responsabilitat social, l’ètica corporativa i el bon govern com a identitat externa intencionada de les empreses amb els seus públics d’interès serà la seva garantia de futur.

La construcció de la reputació corporativa és avui un gran repte per a moltes companyies que veuen com la gestió de les relacions amb les seves stakeholders són la base de la bona economia de les empreses.

Del diàleg amb els clients, els proveïdors, els socis, els treballadors, els mitjans de comunicació i la societat en general dependrà la generació un patrimoni intangible perdurable en el temps.