BRAND STRATEGY

L’estratègia de marca és un pla empresarial i institucional a llarg termini i té com a objectiu implementar una marca amb èxit. Una estratègia de marca ben definida i executada afecta a tots els aspectes de la corporació i està connectada directament amb les necessitats dels seus targets.

Un posicionament de marca alineat amb la missió, visió i valors de l’organització assegura que l’activitat de la marca i de l’empresa tingui un objectiu en comú. La comunicació de marca és guiada i dirigida mitjançant l’estratègia dels seus elements tangibles i intangibles, com a resultat, una marca preferent en el mercat i amb capacitat de construir un diàleg creïble i convincent.

Treballem la marca com un element fonamental en l’activitat de l’organització elaborant estratègies globals per assolir els objectius a curt, mig i llarg termini, amb mecanismes de conceptualització, implementació, control i millora.

Cerquem la rellevància de la marca i el seu posicionament en el mercat objectiu treballant diferents aspectes:

  • L’alineació dels valors de la marca amb l’organització.
  • La definició de la proposta de valor de marca.
  • La construcció de la personalitat de marca.
  • El posicionament en el mercat.
  • El treball dels elements intangibles i tangibles de la marca.
  • Estudi del nus identitari de marca.
  • La construcció de l’storytelling i les formes d’expressió de marca, visual i verbal.
  • L’adaptació del discurs de marca als nous escenaris comunicatius.

“Si una marca no significa, no és marca, perquè no importa. Si una marca no dóna resposta a una necessitat, no és una marca, perquè no és necessària. Si una marca no crea valor, no és una marca, perquè no és rellevant. I si una marca no té la capacitat d‘impactar positivament en el negoci, no és una marca, perquè no ven.”

 

Les marques es construeixen dotant-les d’eixos emocionals i funcionals que construïm a través de valors i atributs, creant personalitats de marca. Perquè una marca es comporti en el mercat coherentment ha de tenir alineats els valors i els atributs, la part emocional i la funcional que permeti construir un relat que li doni sentit.

Treballem la identitat de marca com el conjunt d’associacions mentals i funcionals que es converteixen en la raó de compra o preferència. Aspectes que proporcionen l’acceptació i la diferenciació de la marca en el mercat i davant  la competència.

Aquesta identitat de marca és la promesa de l’organització als seus consumidors i pot ser percebuda com un producte, una personalitat o uns valors. És l’expressió de la marca en la societat.