Ser transparents o no ser

Posted on Posted in blog

Confiança i credibilitat són els fonaments de les organitzacions del S. XXI, en un escenari d’interactivitat i hipertransparència -la realitat digital-, les empreses i institucions han de respondre als reptes que la societat els demanda per a establir relacions estables i duradores amb uns públics que exigeixen, cada vegada més, el compromís de les organitzacions amb la societat.
Ser transparent és una acció conscient que va més enllà dels requeriments legals i contribueix a augmentar la confiança i el valor de l’organització; un valor intangible amb conseqüències en el compte de resultats.

En el llibre Transparency: Creating a Culture of Candor (2010) de Warren Bennis, Daniel Goleman, James O’Toole i Patricia Ward, exploren el concepte de “transparència” en els entorns empresarials i corporatius, dels governs i els sectors socials, com un recurs vital, un posicionament de supervivència, en l’actual escenari social i econòmic.

Confiança i transparència són els conceptes que impregnen les relacions de l’organització amb els seus públics i incideix directament en el valor de la reputació.