Protecció de dades

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/99 i RD 1720/2007 en matèria de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades que faciliteu en aquest formulari seran incloses al fitxer denominat CORREU propietat de Cecilia Sales. Les dades només es destinaran a oferir-li la informació demanada i la de les nostres activitats i serveis. Sempre que vulgui pot fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades enviant un escrit al correu electrònic info@ceciliasales.com