Laura Agelet, photography

Un segell personal

Laura Agelet Photography, és la nova incorporació professional al món de la fotografia professional.
La necessitat d'entrar en el mercat laboral amb una identitat professional va propiciar la creació d'un segell personal que la identifiqués en totes les facetes del seu treball tant comercial com de recerca.