chicago-skyscrapers-buildings-people-street-puddle-reflection

Noves tendències de comunicació per al 2017

Posted on Posted in Comunicació

En l’entorn actual i més en el camp de la comunicació, adquireix sentit la frase del Nobel d’Economia, Daniel Kahneman: els errors de predicció són inevitables perquè el món és impredictible. Us presentem les 6 tendències en comunicació del 2017 que les organitzacions ja haurien d’haver incorporat en el seu dia a dia formant part de l’ADN de la cultura corporativa.

1. La comunicació interna. És la protagonista de la cultura corporativa, la seva gestió té un alt grau d’incidència en la construcció d’una bona i sòlida reputació i es manifesta en la imatge externa de l’organització.

2. L’ètica. Com a obligació, com a creixent demanda social. Els principis ètics reflectits en la cultura corporativa permeten sintonitzar amb la societat i adaptar-se a l’entorn. La falta d’ètica en l’organització provoca decepció en el seu entorn intern i extern.

3. La gestió de la crisi. Com a assignatura diària en l’organització. L’accés a la informació, la interactivitat tecnològica i el canvi constant de mitjans i perfils socials, exigeix a l’empresa i la institució a comunicar en un escenari flexible i fràgil. El paper vigilant de l’organització és cabdal per neutralitzar un possible escenari de crisi.

4. La coherència i la transparència. La correspondència exacta entre el que sóc, el que faig i el que es diu que faig. L’opacitat en els actes i els missatges, també comunica.

5. L’adaptació. El lideratge de les empreses i les institucions passa pel canvi d’estratègies empresarials. Nous consumidors, més informats i més actius, que volen, més que mai, diàleg i experiències 360º. El present de les relacions amb els clients passa per l’escolta activa de les seves necessitats.

6. La individualitat. La personalització té més importància que mai. S’han acabat les campanyes per a tots els públics, les empreses han d’apostar per una comunicació personalitzada i en temps real. El client és únic. El missatge corporatiu ha d’adaptar-se a la situació de cada client.

Altres tendències més incipients com el big data, els continguts transmèdia o la ludificació… són a tocar, cal estar atents per aspirar a ser organitzacions excel·lents.