endo_776

Endomàrqueting

Posted on Posted in blog

Endomàrqueting o màrqueting intern és un procés de comunicació estratègicament planificat i orientat a promocionar i potenciar la cultura corporativa, els valors de marca i la identitat corporativa.

Aquest procés té com a objectiu que els col·laboradors i treballadors de l’empresa s’identifiquin positivament amb els procesos interns, els productes i els serveis que l’organització ofereix als clients.

És una estratègia de màrqueting intern que consolida, millora i estructura la cultura organitzacional, posant en el centre de la gestió i de les polítiques empresarials, la motivació i la lleialtat dels treballadors.

Des d’aquesta perspectiva, els treballadors i col·laboradors són considerats clients que cal fidelitzar, una acció lògica i fonamental en la vida de l’organització que es tradueix en una forta implicació amb l’empresa i el lloc de treball. Una situació que millora la productivitat, el compromís i el sentit de pertinença.

El pla d’endomàrqueting ha de ser multidireccional, sense jerarquies, fluid i transparent. Això significa que les iniciatives poden ser promogudes i portades a terme per tots els treballadors i col·laboradors de l’empresa.

Un programa de màrqueting intern té beneficis a curt i mitjà termini, especialment amb l’alineació organitzacional que potencia la cohesió interna, redueix els costos i rendibilitza els processos amb l’augment de la producció. Però, realment, el punt fort d’una estratègia d’Endomàrqueting és la fidelització dels treballadors, iniciatives internes que tenen com a objectiu fomentar una actitud creativa i innovadora.