Branding emocional

Posted on Leave a commentPosted in Brand, branding, Comunicació

Del passat model productiu centrat en les màquines i la producció en sèrie -caracteritzat per l’oferta i la demanda- la indústria actual necessita reexaminar el seu model comercial per adaptar-se a les demandes dels nous consumidors. El sentiment, l’emoció i la creativitat, són la base del nou model econòmic, un nou escenari comercial que situa […]

Nous lideratges de marca empresarial

Posted on Leave a commentPosted in blog

La marca és considerada, avui en dia, sinònim d’experiència i de relació. És un ens abstracte, un actiu intangible que atorga personalitat i credibilitat a l’empresa o producte i, no cal dir-ho, beneficis empresarials mesurables. Davant la importància de la marca en els mercats, cuidar i treballar la marca global, significa tenir consciència de la […]