lider_776

Nous lideratges de marca empresarial

Posted on Posted in blog

La marca és considerada, avui en dia, sinònim d’experiència i de relació. És un ens abstracte, un actiu intangible que atorga personalitat i credibilitat a l’empresa o producte i, no cal dir-ho, beneficis empresarials mesurables.

Davant la importància de la marca en els mercats, cuidar i treballar la marca global, significa tenir consciència de la capacitat dels treballadors per liderar-la. Parlem de l’empoderament de la marca, la gestió de marca que realitzen els treballadors amb la creació de continguts informatius rellevants, personals i professionals a través dels seus propis canals de comunicació, una relació complexa que l’organització ha de gestionar.

L’impacte dels missatges que realitzen els treballadors és potencialment més efectiva que les realitzades per la corporació, cal però, tenir en compte l’alineació de la cultura corporativa amb l’univers de marca i fer partícips als treballadors en les preses de decisió del Corporate (Corporate, gestió estratègica de tots els actius -tangibles i intangibles- que afecten una organització).

Amb aquest posicionament els treballadors es converteix amb ambaixadors de marca, portaveus fortament implicats i compromesos amb l’empresa, emissors que generen missatges i conversa pública amb els stakeholders externs, de forma natural, creïble i convincent.

L’Employee Advocacy té un impacte comunicatiu extern que garanteix i multiplica l’abast comunicatiu de l’organització amb les seves audiències i incrementa el recordatori (Brand awareness) i la credibilitat de la marca.

Té un impacte intern perquè incideix en la motivació i el sentiment de pertinença dels treballadors, potencia l’estratègia de la comunicació interna i redueix el cos de captació i retenció del talent.

Però aquesta estratègia no es realitza a l’atzar, cal implantar una metodologia clau per garantir l’èxit del programa d’Employee Advocacy. Un programa basat en la implicació emocional del treballador amb l’organització, la formació en la cultura corporativa i el suport i la promoció personal i professional.

Cal que les empreses busquin el potencial intern, que modelin la cultura corporativa interna i posin en pràctica els valors que promou la marca i l’activitat empresarial, parlem d’una comunicació sincera, natural i transparent protagonitzada pels treballadors.