building-1246260_1920

L’economia dels intangibles

Posted on Posted in blog

Avui en dia tenir èxit empresarial significa portar a terme estratègies sostenibles. L’empresa ha de tenir la capacitat de mantenir-se en el mercat i enriquir-se a llarg termini, però també, ha de crear valor per a tots els seus grups d’interès, apostant per la innovació, l’excel·lència i l’eficiència, generant confiança i aconseguint prestigi i reputació. Tot és possible, i ara més que mai, integrant la gestió estratègica i els indicadors dels intangibles -la cultura, el talent, la innovació, la marca i la reputació- en la cultura empresarial i en especial en els quadres de comandaments.

En els anys setanta el 80% del valor d’una empresa eren els tangibles, en l’actualitat, el 80% del valor total de l’empresa recau en els seus recursos i actius intangibles. En aquest context, les empreses s’enfronten a grans reptes; establir indicadors que permetin mesurar la contribució que fan els intangibles a la generació de valor empresarial.

Quan el grau de reputació d’una empresa es converteix en moneda de canvi per a qualsevol de les seves activitats, és imprescindible monitorar el comportament integral de l’empresa. L’alineació i la coherència entre els seus missatges i els seus actes és clau per construir un determinat sentiment cap a la corporació. El nou territori empresarial en què les empreses competeixen, el dels intangibles i particularment la reputació, fa necessari posa’ls en valor i analitzar-los acuradament per a saber quines són les variables a emprendre i quins són els atributs a millorar per respondre positivament a les demandes que els stakeholders presenten.

Els intangibles empresarials són el nou espai en el qual les companyies dibuixen els seus escenaris de competitivitat i, per aquesta raó, és més necessari que mai que en els indicadors financers a curt termini, deixin pas a altres de caràcter més estratègic i permanent amb més capacitat de generar riquesa a llarg termini.